اخبار برگزیده

قیمه نثار

وقتی خانوم خونه باشی و یا مسئول غذا درست اونم هر روز این ناهار درست میشه برات یه مسئله پیچیده که از صدتا مسئله ریاضی و جیر و مثلثات هم بدتره ولی وقتی بدونی چی میخای درست کنی انگار نود درصد راه رو رفتی و معادله نامجهولی انگار حل شده و کلی ذوق میکنی و شاد میشی حالا این که چی برا ناهار بپزم شده برام معادله چند مجهولی  این روزا برای حل این معادله سعی میکنم از کتاب حل المسائل استفاده کنم گفتم حل المسائل یاد کلاس پنجم دبستان افتادم که یه کتاب داشتم جواب همی مسئله ها و پرسشهای کتابای کلاس پنجم رو داشت یه کیفی میداد از روی اون تند تند همی مسئله ها رو حل می کردی یا جواب سوال علوم و غیره رو از توش می نوشتی 

کتاب حل المسائل من این روزا برای ناهار و شام یا گروهای هست که توش عضو هستم و یه نگاهی میندازم ببینم دیگران چی درست نمودن برا ناهار و یا شامشون و یا دخملا چی درست و ایضا ما هم همون کار ور انجام بدیم

دیشب وقتی داشتم با دخملا با این علم و تکنولوژی جدید که نامش تلگرام تشریف داره گفتگو می کردم پرسیدم خب دخملا فردا ناهار چی دارید دخمل کوچیکه گفت قیمه نثار آقا ما هم شاخکهای آشپزیمون فعال شد و از صبح که از رختخواب زدیم بیرون پریدیم توی آشپزخونه و مقدمات یه قیمه نثار مشد و قزوینی رو آماده نمودیم وقتی هم که حاضر شد چند تا عاز این شاار امروز مون گرفتیم و بالاخره یه عکاندید شد که بره و فرستاده بشه برا دخملا و بقیه رفقا همین که عغذا مخابره شد و چشم دخمل کوچیکه فائزه جونم بر جمال دست پخت مادر گرامیشون افتاد گفتن اوووووهو 

 بعد فرمودن از روی غذای من کپی کردی خندان گفتم من از کپی پیس بشدت خوشم میاد خدایش خیلی حال میده از روی غذای دخمل کپی  و اینگونه بود که غذای فاطمه از روی غذای دخمل نازشون فائزه خانومی کپی پیس شد و شوهرجانمان بسیار خوشحال از این غذا و کلی به به و چه چه که ای خانوم چه کردی و از این حرفها و ما هم ................ بماند

حالا هر چی بود امروز هم ناهار درست کردیم فردا ببینیم از دست چهی کپی میکنیم 

و اینکه این شما و اینم قیمه نثار فاطمه کپی شده از رو دست دخمل کوچیکه همیشه که نباید دخملا  از رو دست شون کپی کنن یه روز هم باید برعبشه دیگه 


قیمه نثار

قیمه نثار

قیمه نثار

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها